ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530886
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  530886
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีสิริเกศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  satreesiriket
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  เมืองใต้
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045612868
โทรสาร :
  045620642
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  satreesiriket@ssk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  world class standard school
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสะเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 21:00:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ


นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน