ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530887
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  530887
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คูซอดประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kusawdprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคูซอด
ตำบล :
  คูซอด
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045913037
โทรสาร :
  045913037
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน พ.ศ. 2519
อีเมล์ :
  kusawd@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร.ร.ดีศรีตำบล , ร.ร.ประชารัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15:46:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์


นายนาวิน สีหาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน