ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530888
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  530888
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไกรภักดีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kraipakdeewittakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองตะมะ
ตำบล :
  โพธิ์
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  45612433
โทรสาร :
  045616212
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2523
อีเมล์ :
  kraipakdee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสะเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11:54:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม


นายศักดา มุขขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน