ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530889
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  530889
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sisaketwittayalai 2 Huaykal < Promdired Anusorn >
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1
ตำบล :
  หมากเขียบ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045916540
โทรสาร :
  045916540
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2535
อีเมล์ :
  turakanskw2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 17:37:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)


นายวันชัย วรรณวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน