ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530890
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  530890
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิริเกศน้อมเกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  siriketnomklow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนแย้
ตำบล :
  หญ้าปล้อง
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  45614001
โทรสาร :
  045617370
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  sknkschool1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหลักเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:02:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า


นายณัฐวุฒิ นามวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน