ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530891
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  530891
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมโพนค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayomphonkho School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโพนค้อ
ตำบล :
  โพนค้อ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  45821035
โทรสาร :
  045916051
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  mpd@school.in.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ


นายวีรวุฒิ นวลศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน