ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำคำวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530892
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  530892
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำคำวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  namkhamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านน้ำคำ
ตำบล :
  น้ำคำ
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  namkham2540@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:30:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำคำวิทยา


ดร.พิสิฐ รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน