ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530894
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  530894
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ 29
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองกิโล
ตำบล :
  หนองครก
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  086-4603540
โทรสาร :
  0 – 456 – 159 - 42
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/07/2537
อีเมล์ :
  rpg29ssk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองครก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 16:05:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29


นายวิศิษฎ์ วิทยวรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน