ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530895
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  530895
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยางชุมน้อยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  YANGCHUMNOIPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านยางชุมน้อย
ตำบล :
  ยางชุมน้อย
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  045687116
โทรสาร :
  045687116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มกราคม 2518
อีเมล์ :
  boss01@ycpschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต ลุ่มน้ำมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางชุมน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม


นายบัญชา ติละกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน