ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530896
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  530896
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลิ้นฟ้าพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Linphapittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลิ้นฟ้า
ตำบล :
  ลิ้นฟ้า
อำเภอ :
  ยางชุมน้อย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33190
โทรศัพท์ :
  0880806552
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มีนาคม 2562 เวลา 11:05:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม


นางวันดี พรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน