ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกันทรารมณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530897
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  530897
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กันทรารมณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANTARAROM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ตำบล :
  ดูน
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045651143
โทรสาร :
  045651532
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  www.krschool@hotmail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันทรารมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:28:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์


นายนริศ อัมภรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน