ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนละทายวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530898
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  530898
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละทายวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lathaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านละทาย
ตำบล :
  ละทาย
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045915172
โทรสาร :
  045915172
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  ltw2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ละทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 21:59:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนละทายวิทยา


นางสุมาลี นาคกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน