ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530899
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  530899
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บัวน้อยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUANOIWITTHAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขาม
ตำบล :
  บัวน้อย
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045821099
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/04/2532
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:11:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา


นางสุมาลี นาคกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน