ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530903
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  530903
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประสานมิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prasanmitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอีปาด
ตำบล :
  อีปาด
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045-915887
โทรสาร :
  045-915887
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  psw.56l@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.28
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:53:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา


นายบุรินทร์ สุดใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน