ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530905
รหัส Smis 8 หลัก :
  33042004
รหัส Obec 6 หลัก :
  530905
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กันทรลักษ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANTHARALAKWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำอ้อม
ตำบล :
  น้ำอ้อม
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-661617
โทรสาร :
  045661420
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2502
อีเมล์ :
  aum_moobin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองกันทรลักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:35:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา


นายอุดม ดำริห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน