ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530907
รหัส Smis 8 หลัก :
  33042008
รหัส Obec 6 หลัก :
  530907
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงมะลูวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bungmaluwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบึงมะลู
ตำบล :
  บึงมะลู
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-924656
โทรสาร :
  045-924657
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ธันวาคม 2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพระวิหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงมะลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 15:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา


นายสุพล วรรณจู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน