ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระแชงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530910
รหัส Smis 8 หลัก :
  33042012
รหัส Obec 6 หลัก :
  530910
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระแชงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krachaengwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกระแชงใหญ่
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-810509
โทรสาร :
  045-810509 ต่อ 608
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  kcw_2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแชง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:12:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระแชงวิทยา


นายประมูล แสวงผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน