ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530911
รหัส Smis 8 หลัก :
  33042002
รหัส Obec 6 หลัก :
  530911
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กันทรลักษณ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanthalalak Wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  สังเม็ก
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-650070
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/02/2537
อีเมล์ :
  klwkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สังเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:20:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม


นายเทวิน ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน