ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530913
รหัส Smis 8 หลัก :
  33042017
รหัส Obec 6 หลัก :
  530913
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูมิซรอลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHUMSARONWITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านภูมิซรอล
ตำบล :
  เสาธงชัย
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045924840
โทรสาร :
  045924840
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  phumsarol@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Buffer School
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:06:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา


นายพลพัทธชัย งามแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน