ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุขันธ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530914
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  530914
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขุขันธ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khukhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน
ตำบล :
  ห้วยเหนือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-671249
โทรสาร :
  045671479
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ย. 2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .700 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:08:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขุขันธ์


นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน