ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530917
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  530917
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีตระกูลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sritrakoolwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสนวน
ตำบล :
  ศรีตระกูล
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
   045-969-931
โทรสาร :
  045-969-932
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2538
อีเมล์ :
  stwschool28@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีตระกูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา


นายจักรินทร์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน