ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530919
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  530919
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SADAOYAIPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโคกสำราญ
ตำบล :
  สะเดาใหญ่
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-614344
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2542
อีเมล์ :
  sps2010@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเดาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10:32:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์


นายอัษกร ตัณทกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน