ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปรางค์กู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530923
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  530923
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปรางค์กู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prangku
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  พิมาย
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-697088
โทรสาร :
  045697088
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17:43:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปรางค์กู่


นายยิ่งยง นันทวณิชชากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน