ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530924
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  530924
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phokpittayakhom Rajamangkalabhisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านพอก
ตำบล :
  กู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-818071
โทรสาร :
  045910817
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มกราคม 2531
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มรัชมังคลาภิเษก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:11:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]