ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530925
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  530925
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนกระสังวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonkasangwittakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่งหม่อง
ตำบล :
  สมอ
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045920470
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2542
อีเมล์ :
  nsw_school54@hotmail..com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิยาเขตปรางค์กู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม


นางศรศรี ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน