ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530926
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  530926
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตูมพิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Toomphittayanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านที่ 213 บ้านตูม
ตำบล :
  ตูม
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-697312
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พ.ค. 2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มกราคม 2559 เวลา 14:51:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์


นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน