ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองคูวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530927
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  530927
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองคูวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkhuwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองหาน
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045818575
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ส.ค. 2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปรางค์กู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 07:59:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองคูวิทยา


นายเด่นนคร ขาวสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน