ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวายพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530928
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032014
รหัส Obec 6 หลัก :
  530928
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวายพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAWAIPITTAYACOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน48 บ้านทับขอน
ตำบล :
  สวาย
อำเภอ :
  ปรางค์กู่
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33170
โทรศัพท์ :
  045-969314
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2542
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวายพิทยาคม


นางสาวนิตยาพร อำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน