ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530934
รหัส Smis 8 หลัก :
  33042013
รหัส Obec 6 หลัก :
  530934
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมบักดองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mutayombukdongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบักดอง
ตำบล :
  บักดอง
อำเภอ :
  ขุนหาญ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33150
โทรศัพท์ :
  045637479
โทรสาร :
  045637479
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2540
อีเมล์ :
  mbukdong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.28
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บักดอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา


นายณภัทร์ ใจเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน