ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530938
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  530938
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ส้มป่อยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sompoypittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านส้มป่อย
ตำบล :
  ส้มป่อย
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-913714,081-
โทรสาร :
  045913714
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ก.ค.2519
อีเมล์ :
  sompoi@bed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลส้มป่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม


นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน