ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530944
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  530944
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benjaprasasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองนาคู
ตำบล :
  หนองหมี
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-826346
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ต.ค. 42
อีเมล์ :
  benja205@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์


นายสุชาติ เทสันตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน