ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530945
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  530945
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamphaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสำโรง
ตำบล :
  สำโรง
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-691536
โทรสาร :
  045691537
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
   kps_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต กำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:29:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกำแพง


นายวิเชียร บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน