ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530948
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  530948
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งสิมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungsimwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสิม
ตำบล :
  โคกจาน
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-960592
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14:49:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม


นายสถาน ปรางมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน