ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530950
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  530950
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกหล่ามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKLRAMWITHAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   ุ6   บ้านเหงี่ยง
ตำบล :
  โคกหล่าม
อำเภอ :
  อุทุมพรพิสัย
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  045-602163,085-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  ิboonperm2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกหล่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:37:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา


นายทัศพร คำปลิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน