ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงบูรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530951
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  530951
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงบูรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buengboon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน138
ตำบล :
  บึงบูรพ์
อำเภอ :
  บึงบูรพ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33220
โทรศัพท์ :
  045-689048,045-
โทรสาร :
  045689048
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  buengboon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:36:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงบูรพ์


นายสมยศ หลักบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน