ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530952
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022017
รหัส Obec 6 หลัก :
  530952
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยทับทันวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaytaptanwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  ห้วยทับทัน
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  045-699052,081-
โทรสาร :
  045-699080
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  hwkssk2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยทับทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม


นายวิเชียร บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน