ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530953
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  530953
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผักไหมวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pakmaiwittayanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านไพรพะเนาว์
ตำบล :
  ผักไหม
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  045-821019
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กุมภาพันธ์ 2538
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ผักไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16:40:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล


นายจิตตนาถ สิงห์โต
ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน