ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530954
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  530954
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนค้อวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonkhowittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนคูณ
ตำบล :
  โนนค้อ
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045659051
โทรสาร :
  045659051
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  nonkhowittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 05:22:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม


นายนริศ อัมภรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน