ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530957
รหัส Smis 8 หลัก :
  33042018
รหัส Obec 6 หลัก :
  530957
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีรัตนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sirattana Wittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจอก
ตำบล :
  สะพุง
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045677094
โทรสาร :
  045677094
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ก.พ.2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะพุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:07:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา


นายถวัลย์ สุนทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน