ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530959
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012025
รหัส Obec 6 หลัก :
  530959
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขื่อนช้างวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khuenchangwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเขิน
ตำบล :
  เขิน
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  45650080
โทรสาร :
  045655081
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/12/2525
อีเมล์ :
  kck@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขิน?
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 19:22:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร


นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน