ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530960
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012026
รหัส Obec 6 หลัก :
  530960
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำเกลี้ยงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namkliangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวารีรัตน์
ตำบล :
  น้ำเกลี้ยง
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  45609048
โทรสาร :
  045609049
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2530
อีเมล์ :
  ngw@ngw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กันทรารมณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:53:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา


นายชัยยา บัวหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน