ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530961
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012027
รหัส Obec 6 หลัก :
  530961
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บัวเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  buacharoenwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบัวระรมย์
ตำบล :
  ตองปิด
อำเภอ :
  น้ำเกลี้ยง
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045821015
โทรสาร :
  045821015
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พ.ค.2535
อีเมล์ :
  bjwsc28@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตองปิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา


นายไสว มีสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน