ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530962
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012028
รหัส Obec 6 หลัก :
  530962
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นครศรีลำดวนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakornsrilumduan wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสร้างบาก
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  045969807
โทรสาร :
  045969808
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
อีเมล์ :
  nakornsrilumduanwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา


นายสวาสดิ์ อินธิศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน