ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนละลมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530965
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  530965
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละลมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LALOMWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโกแดง
ตำบล :
  ละลม
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-920112
โทรสาร :
  045-920112
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  lalomwit.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  89 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:23:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนละลมวิทยา


นายธีวราช อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน