ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530966
รหัส Smis 8 หลัก :
  33032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  530966
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHUSINGHPRACHASERMVIT SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน เลขที่ 93 บ้านภูสิงห์
ตำบล :
  ห้วยตึ๊กชู
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-608149
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  ppwschool2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตึ๊กชู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10:44:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์


นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน