ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530967
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022019
รหัส Obec 6 หลัก :
  530967
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วรคุณอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  worakhunupathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเลขที่ 9 บ้านหนองใหญ่
ตำบล :
  หนองใหญ่
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-603046
โทรสาร :
  045603018
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2520
อีเมล์ :
  webwku@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19:30:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์


นายสีลา มะเค็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน