ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530969
รหัส Smis 8 หลัก :
  33042020
รหัส Obec 6 หลัก :
  530969
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจลักษ์พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benjalakpittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเสียว
ตำบล :
  เสียว
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045605041
โทรสาร :
  045605040
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  BPSCHOOL2522@GMAIL.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:39:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา


นายภูมิภัทร มาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน