ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530971
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012032
รหัส Obec 6 หลัก :
  530971
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนเพ็กวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONPEKWITTAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองแฮด
ตำบล :
  โนนเพ็ก
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  45614437
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2526
อีเมล์ :
  nonpekwittayakomschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2564 เวลา 21:35:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม


นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน