ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพยุห์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530972
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012033
รหัส Obec 6 หลัก :
  530972
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พยุห์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  payuwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน-
ตำบล :
  พยุห์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  45609713
โทรสาร :
  045607136
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2532
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พยุห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพยุห์วิทยา


นายบุญแก้ว กรไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน