ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530975
รหัส Smis 8 หลัก :
  33022023
รหัส Obec 6 หลัก :
  530975
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลีกลิ้งพัฒนาทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kleeklingpattanaton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลีกลิ้ง
ตำบล :
  คลีกลิ้ง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  085-0169059
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.28
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลีกลิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 14:05:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร


นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน